Her ses data fra strømningsmåling i Agersøsund ved STV kulhavn/olie-pier.
Målingerne bliver optaget via OTSTV00001 på STV og skærmdump sendes derefter til web server. Siden opdateres automatisk efter 60 sekunder.

ollin@dongenergy.dk